Vi har 11 tegnsprogstolke på fuld tid, og 2 tegnsprogstolke på timelønnet basis. De alle er eksaminerede jf. bekendtgørelse 683 af 27/08/1997, hvilket er et krav, fra stort set, alle betalende myndigheder.

Vi ønsker ikke bare at nøjes med at opfylde de basale krav. Derfor gør vi meget ekstra for at sikre vores kunder en optimal kundeoplevelse fra starten til slutningen. Det vil sige, at vi gør meget for at give vores kunder god service i form af god og behagelig dialog ved bestillingen, hvor kundens behov og ønsker drøftes mellem kunden og administrationen. Det kan være et ønske om en bestemt tolk, et behov for en bestemt påklædning eller lign. Derefter kommer vores tolk og leverer den service, som det er aftalt på forhånd. Derefter efterbehandler vi opgaven internt for at gøre det hele nemmere for kunden næste gang.

Vi tror på at vi vil nå langt med en personlig servicering af vores kunder og ansatte.

Som en del af vores service bestræber vi også meget efter at være meget pålidelige. Det ses i vores høje dækningsgrad, hvor det er lykkedes os at holde os på over 99,5 % i alle de år som vi har eksisteret.

Vores tegnsprogstolke er ”håndplukket” forstået på den måde, at vi udelukkende ansætter tegnsprogstolke som opfylder vores høje krav om faglige og sociale kompetencer. Det sikrer, at vi bl.a. har flere strenge at spille på, såfremt en tolk bliver syg eller forhindret, så kan vi altid give en lige så god erstatning.

Vores tegnsprogstolke bliver løbende opkvalificeret med forskellige kurser og supervisioner, og det skal holde dem ajour med tidens udvikling og krav. Det afspejler i vores massive investering i kompetenceudvikling som udgjorde 250.000 kr i 2015.

Herunder ses vores supplerende kompetenceområder, som vores tegnsprogstolke har tilegnet sig via. diverse kurser igennem tiderne:

  • Retstolkning (4 tolke)
  • Skrivetolkning (2 tolke)
  • Fjerntolkning (4 tolke)
  • Medicinsk kursus (3 tolke)
  • Korrekturlæsning (1 tolk)
  • ASL basis (9 tolke)
  • ASL advanced (4 tolke)

 

Derudover har vi stor erfaring i at tolke en række opgavetyper som konferencer på dansk og fremmedsprog, lægebesøg, fødsler, træninger, uddannelser, møder, døvblinde og mange andre typer.

Ydermere har vi et stærkt netværk af gode samarbejdspartnere, som vi ofte benytter os af når det brænder på. Vores netværk er også håndplukket, og lever op til vores krav og forventninger om hvordan vores opgaver skal afvikles.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere eller bestille vores tegnsprogstolke.

Telefon/SMS/Facetime: 30 22 25 22

Skype: Tegnsprogstolken.dk

E-mail: tolk@tegnsprogstolken.dk