Vores baggrund

Lille firma – stor service

Tegnsprogstolken.dk så dagens lys i september 2012 med ambition om at blive et friskt pust på tolkemarkedet. Ambitionen indebærer også, at I altid trygt kan regne med vores service. Med tiden har vi udviklet os til et firma med en skyhøj dækningsgrad, hurtig og sikker kommunikation både internt og eksternt, høj faglighed, og et godt arbejdsmiljø. Vi har et team bestående af både tegnsprogstolke og kontorpersonale som arbejder på tværs for at få det hele til at hænge sammen fra A – Å.

Dækningsgrad: Det er for os en topprioritet at vi finder løsninger ved fx sygdom, så tolkebrugeren ikke står uden tolk. Det betyder derfor at vi har en høj dækningsgrad. Det har været muligt på grund af vores netværk af gode samarbejdspartnere, som har hjulpet os, når det har brændt på. Derudover har vi dygtige og omstillingsparate tegnsprogstolke, som springer til når det brænder på.

Hurtig og sikker kommunikation: Vi bestræber os altid på at kommunikere hurtigt og sikkert. Dette for at sikre os, at vi altid kan servicere vores kunder, tolkebrugere og ansatte, så de altid føler sig trygge og glade. Da dansk tegnsprog er hjertet i firmaet, er det altid muligt at snakke sammen med os på tegnsprog via et møde eller vores digitale platforme.

Høj faglighed: Faglighed er et fokusområde hos os. Det skal sikre at vi har alle de nødvendige kompetencer til at håndtere forskellige situationer og udfordringer. Vores tegnsprogstolke kommer jævnligt på diverse eksterne kurser. Derudover har vi også faglige møder internt i firmaet, hvor vi har faglige diskussioner. Vores tolkestab består af meget erfarne og pålidelige tolke med en høj gennemsnitsanciennitet.

Godt arbejdsmiljø: At vores medarbejdere har det godt er vigtigt for os. Vi skal kende hinanden godt og have det godt sammen, hvorfor vi har en række sociale arrangementer i løbet af året. Derudover snakker vi sammen på tværs af firmaet på daglig basis. Vi går langt for at sikre, at vores medarbejdere har lyst til at blive i firmaet i rigtig mange år, og være med til noget spændende og sjovt.

Vi forsøger altid at forbedre ovenstående fokuspunkter, og det skal holde os forandringsparate og modne til nye tider, da tolkebranchen er meget dynamisk, og en branche hvor kravene og behovene skifter hele tiden.

De to bobler skal forestille de to verdener (døve og hørende), som vi formidler mellem. Overlapningen af de to bobler skal forestille vores position mellem de to verdener. Den lille og store boble afspejler vores slogan ”lille firma, stor service”. Den blå farve er lig med soliditet, troværdighed og tillid.

Logoet er kreeret af André Jensen – Firehill.dk