Priser

Læs mere om vores takster

Takster

Timepris 739,- i alle zoner

Zonetillæg
– Zone 1 313,-
– Zone 2 739,-
– Zone 3 1.194,-

Ukrainsk tegnsprogskonsulent:
362,- + div. tillæg

Tillæg per time

Aften, kl. 17 – 07 99,-
Weekend/Helligdag 184,-
Krævende opgave* 154,-
*Fysisk og psykisk krævende tolkning, fremmedsprog, kirkehandlinger, konferencer og lign. er ofte omfattet af krævende opgaver

Zoneinddeling

Tolkeopgaver tillægges et zonetillæg, alt afhængigt af hvor opgaven udføres. Zonetillæggene deles op i zone 1, 2 eller 3. Priserne kan du se til venstre.

Find din zone her:

Takster

Vores tolkeservice faktureres for mindst 1 time, og derefter for hver påbegyndte halve time. Ved overskridning af den aftalte tolketid, faktureres der yderligere for hver påbegyndte halve time.

Zonetillæg opkræves per opgave

Zone-tillæg opkræves per opgave. Ved opgaver med mere end to timers mellemtid opkræves zonetillæg på ny da dette betragtes som to separate opgaver.
Ved behov for tolkeskift, i en længerevarende tolkeopgave, opkræves zonetillæg på ny.

Aflysninger

En tolkning er rettidigt aflyst, hvis aflysningen er modtaget 5 hverdage eller tidligere forud for påbegyndelsen af tolkningen, der ønskes aflyst.
Ved en ikke rettidig aflysning, faktureres timeprisen, zonetillæg samt eventuelle tillæg.
Ved gensalg af den aflyste tolkning, opkræves kun den del af tolkningen der ikke er gensolgt.

Tolkeservice i udlandet

Ved tolkeopgaver i udlandet kan vi kontaktes for et tilbud som inkluderer rejseomkostninger, forplejninger og tolketimer.

Særskilt tilbud

Vi kan også tilbyde betalende myndigheder en fast aftale med rabat. I skal kontakte os på tolk@tegnsprogstolken.dk for en rabataftale.

Akut bestilling

Vi afregner 4 x timeprisen såfremt vi modtager en akut bestilling med kort varsel i følgende tidsrum kl. 17-07 i hverdag og i weekender.

Tolkning til større arrangementer

Ved tolkning til større arrangementer, hvor der eksempelvis kræves flere tolke i flere timer i løbet af flere dage, fordrer det at bestillingen kommer mindst en måned før eventstart. På den måde har vi mulighed for at planlægge i god tid, og dermed levere en tilfredsstillende løsning.

Pressemøde

Vi tager 4000 kr. for en hastebestilling til tolkning af pressemøde (samme uge), og 2000 kr. for en bestilling til tolkning af pressemøde. Priserne er for 1 tolk, og max. 1½ time. Varer det længere så træder vores normale takster i kraft i forlængelse af den bestilte tid.