Døve tegnsprogstolke

Titlen “tegnsprogstolk” har indtil fornyligt kun været tilegnet en hørende person, som arbejder med tolkning mellem dansk tale og dansk tegnsprog. For at blive tegnsprogstolk skal man tage den 3½-årige bacheloruddannelse “Tegnsprogs- og Skrivetolk” på professionshøjskolen KP. På de 3 ½  år formår tolken ikke at opnå et fuldstændigt flydende tegnsprog, ej heller et kendskab til alle nuancer og variationer af tegnsproget.

Danske Døves Landsforbund (DDL) erfarede, som døveforbunde i andre lande, at der er en gruppe af døve, som ikke har den kapacitet det kræver at forstå en hørende tegnsprogstolk. Ligeledes hvor tegnsprogstolken til tider ej heller har kapacitet til at forstå den pågældende døve. DDL startede i 2012 et projekt (se http://ddl.dk/projekter/projekt/doeve-tegnsprogstolke/), der har til formål at kortlægge behovet for døve tegnsprogstolke. Projektet sluttede i 2015. Gennem projektet og gennem egen erfaring kunne vi, som firma, konkludere at behovet for døve tegnsprogstolke gjorde sig gældende.

En døv tegnsprogstolk har dansk tegnsprog som modersmål, ligesom en hørende tegnsprogstolk har dansk tale som modersmål. Ved at levere både døv og hørende tegnsprogstolk i et team sikrer vi, at kommunikationen mellem de involverede i højere grad sker på et modersmålsniveau.

Som nævnt, er tolkeuddannelsen ikke lang nok til at, den hørende tolke kan nå at lære nok tegnsprog til at forstå- og kunne gøre sig forståelig over for alle døve. Derimod den døve tegnsprogstolk, der trækker på al sin viden som indfødt tegnsprogsbruger, samt på sin uddannelse som tolk, til at formidle på et adækvat niveau til den døve kunde. Den døve tegnsprogstolk laver kulturelle tilpasninger, der gør at den døve kunde kan slappe af og koncentrere sig om samtalens indhold, uden at skulle dechifrere de uskrevne regler i den hørende kultur, som for den døve kunde er fremmed.

Den hørende tolk har dansk som modersmål og er vokset op i hørende kultur. Tolken har indgående kendskab til dansk og de mange uskrevne kulturelle regler, som der ubevidst følges. Derudover har tolken gennemført tolkeuddannelsen og har derfor et grundlæggende kendskab til tegnsprog, som et fremmedsprog, samt et udenforstående billede af døvekulturen.

Med et team af en døv og en hørende tegnsprogstolk får man modersmålstolkning både på dansk tegnsprog og talt dansk.  

Ønsker man en optimal tolkning, der tager lige hensyn til både tegnsprog/talt dansk og døves/hørendes kultur er et tolketeam bestående af en døv og hørende tolk den optimale løsning, da det skaber en tilgængelighed, hvor der muligvis med kun en hørende tegnsprogstolk kan være en barriere.

Hos Tegnsprogstolken.dk har vi 5 døve tegnsprogstolke har  gennemført DDLs kurser. 

Vores tolke har bred erfaring og tolker i mange forskellige sammenhænge, f.eks. kirkehandlinger, uddannelser, arbejdspladser, konferencer, lægesamtaler, møder med kommunen, retten, mm.. Udover dansk tegnsprog behersker de døve tegnsprogstolke også andre tegnsprog, såsom internationale tegn og amerikansk tegnsprog. Dertil har 3 døvetolke i 2018 gennemført kurset retstolkning.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere eller bestille vores tegnsprogstolke.

Telefon og SMS: 30 22 25 22

Skype og FaceTime: Tegnsprogstolken.dk

E-mail: tolk@tegnsprogstolken.dk